Nakon uzeća vjernika na Zemlji će ostati beživotno „kršćanstvo“. Ti ljudi će odbaciti sve što je povezano s kršćanskim ispovijedanjem. Antikrist će se povezati s rimskim vladarom i uvest će idolopoklonstvo, tako da će se i židovstvo i kršćanstvo pretvoriti u okultnu religiju. Na vlasti će biti sotonsko trojstvo koje će se sastojati od „Zvijeri … iz mora“ (prva zvijer iz Otkrivenja 13,1, rimski vladar), „zvijeri iz zemlje“ (druga zvijer iz Otkrivenja 13,11, Antikrist) i Sotone, zmaja. Njima će služiti ljudi koji su se dotad nazivali kršćanima.

Budući da će se Antikrist otkriti tek nakon uzeća, trebali bismo se čuvati svih spekulacija o tome tko bi mogao biti Antikrist. Naš tekst nam pokazuje da ga danas još ne možemo prepoznati, nego će to biti moguće tek nakon uzeća. U današnje doba se Kristovo božanstvo još uvijek ne poriče sasvim otvoreno. Danas nailazimo tek na tendencije u tom smjeru. U 1. Ivanovoj 4,2.3 čitamo o „duhu antikrista“, nedostatnom ispovijedanju, pokretu koji nagovješćuje približavajuće otpadanje. No ovo konačno „otpadanje“ obilježeno je općim i jasnim poricanjem kojim će kršćanska i židovska istina biti odbačena i uklonjena.

23 stranice, heftano