Biblije

knjige i brošure

kalendari

Bog hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine

BIBLIJA – 1. Timoteju 2,4

O Nama

ŽIVA RIJEČ je samostalno izdavaštvo pokrenuto 2004. godine s ciljem prevođenja i objavljivanja Biblija, dijelova Biblije, komentara (tumačenja) pojedinih knjiga Biblije, kao i knjiga i brošura sa biblijskim temama.

Kontakt

  • zivarijec@gmail.com

Gdje se nalazimo

Krasica 244
51224 Krasica
Hrvatska