Poslanica Rimljanima
Poslanice Timoteju
Ukorijenjeni i utemeljeni u Kristu
Svjetlo istinsko
Pregled temeljnih istina
Izreke Salomonove
Kršćanin i obitelj
Prema cilju
Ivanove poslanice
Uvod u proučavanje proroštva
Veliko spasenje
Iscjeljenje molitvom, govorenje u jezicima, znamenja i čudesa u svjetlu Svetog pisma
Bilješke o Knjizi postanka
Bilješke o Knjizi izlaska
Bilješe o Knjizi levitskog zakonika
Bilješke o Knjizi brojeva
Pregled Starog zavjeta
Pregled Novog zavjeta
Dolazak Bezakonika
Okupljeni oko Krista
Crkva – s kim se trebam sastajati?