Jedinstvenost Biblije očituje se već na prvi pogled po mnogim starozavjetnim navodima u Novom zavjetu. Stari zavjet svjedoči o Kristu predslikama i proročanstvima (usp. prvi dio: “Pregled Starog zavjeta”) dok Novi zavjet opisuje Kristov život i djelo (u četiri evanđelja), Njegovu slavu te položaj svih onih koji u Njega vjeruju a, na posljetku, Njegovu budućnost (u Otkrivenju).

Ova knjiga donosi sažeti uvod svake od dvadeset sedam knjiga Novog zavjeta, s osnovnim podacima o piscu, dobu nastanka, te svrsi pisanja knjige; kao i pregled sadržaja radi lakšeg razumijevanja Božje poruke. Daljnju bi pomoć trebao pružiti usporedni pregled četiriju evanđelja, pregled starozavjetnih navoda u Novom zavjetu te zemljovidi i ilustracije.