Ovaj komentar kratko i pregledno tumači Ivanove poslanice.

Meki uvez, 46 stranica