Malo je tema o kojima ima toliko različitih mišljenja kao što ih ima o sastajanju vjernika. Jedni smatraju da se trebaju sastajati samo s onima koji drže jednake stavove u određenim naučavanjima kao i oni, dok drugi vjeruju da se trebaju sastajati samo s vjernicima u narodnim ili državnim crkvama. Jedni misle da moraju ostati tamo gdje su se obratili, a drugi pak da trebaju biti tamo gdje dobivaju najviše blagoslova. Pa zar je Božja riječ stvarno tako nejasna po tom pitanju, ili pak nam ne daje dovoljno jasne upute? Pokušajmo to istražiti, na primjerima iz Starog, a potom iz Novog zavjeta, no imajmo uvijek na umu da je “poslušnost bolja od žrtve” (1 Sam 15,22).