Biblija je zapisana riječ Božja kroz koju se Bog razotkrio ljudima. Stoga se tu knjigu pravom naziva Svetim pismom. Glavna tema Biblije jest Isus Krist, Sin Božji, koji je došao na svijet kako bi spasio grešnike i umro za njih na križu. To je uistinu radosna vijest! Sâm je Gospodin Isus rekao da o njemu ne svjedoče samo spisi Novog – nego i Starog zavjeta.

Zbog toga je svakom kršćaninu važno poznavati i taj dio Božje riječi. Ipak, mnogi teško razumiju Stari zavjet. Zato sam s ovom knjigom, kratkim uvodom u Stari zavjet, htio pomoći takvima kako bi ga bolje razumjeli. Ona, naime, donosi kratak uvod u svaku od 39 starozavjetnih knjiga i važne podatke o njezinu piscu, vremenu nastanka te zbog čega je bila napisana. Uz to je sustavno iznesen sadržaj svake od knjiga, što bi svakome trebalo olakšati njezino razumijevanje. Uvodna poglavlja o nastanku i prenošenju Biblije, kao i kronološke tablice, ilustracije i zemljovidi mogu biti dobrodošla pomoć za razumijevanje prvog dijela te “Knjige nad knjigama”.