Danas se mnogo govori o ispunjavanju Svetim Duhom i s tim se predmetom povezuje mnogo toga. Da bismo prosudili je li ispravno to što se govori, imamo nepogrešivi kamen provjere: Božju riječ. Židove iz Bereje Pismo naziva plemenitijima od onih iz Soluna zbog toga što nisu samo prihvatili Pavlovu riječ sa svom spremnošću uma, nego su i danomice istraživali Pisma, je li to tako. Pavao je u Galaćanima 1,8 napisao: „Ali kad bismo vam mi, ili pak anđeo s neba, propovijedali evanđelje protivno onom koje smo vam navijestili – neka je proklet!“

Živimo u vremenu kada su u svijet izišli mnogi lažni proroci (1 Iv 4,1). Ti proroci će one koji ih slušaju navesti da odvrate uho od istine te se okrenu bajkama (2 Tim 4,3-4). Stoga sve što nam se predočuje moramo pomno provjeravati pomoću Božje riječi, „jer takvi su lažni apostoli, prijevarni radnici: pretvaraju se u apostole Kristove. A nije ni čudo, jer se sâm Sotona preobražava u anđela svjetlosti. Stoga nije ništa osobito ako se i njegovi službenici pretvaraju kao da su službenici pravednosti. Svršetak će im biti prema njihovim djelima“ (2 Kor 11,13-15).

53 stranice, meki uvez