Ovaj komentar je napisan za kršćane koji su mladi u vjeri. Razumljivim i kratkim odjeljcima autor uvodi čitatelja u poslanicu Rimljanima. Knjiga je praktična jer potiče čitatelja na samostalno i kontinuirano proučavanje Biblije.

178 Stranica